KONKURS NA STANOWISKO:

PRACOWNIK TECHNICZNY (OPERATOR PRZEROBU ŻUŻLA)

DEPARTAMENT PRODUKCJI DZIAŁ PRODUKCJI MATERIAŁÓW ŚCIERNYCH TZMŚ

 Sieć Badawcza Łukasiewicz-Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Legnicy


Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny etat, praca na II zmiany
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy:  Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w  Legnicy, Dział Produkcji Materiałów Ściernych w Głogowie, 67-231 Żukowice, ul. Żukowicka 1.

 

Zakres obowiązków:

 • prowadzenie procesu produkcji polgritu,
 • obsługa urządzeń ciągów technologicznych produkcji materiału ściernego polgrit

(przenośników taśmowych, suszarni obrotowej, przesiewaczy wibracyjnych i eliptycznych, młyna kulowego, urządzeń układu odciągowo-odpylającego, filtrów odpylających), bieżąca kontrola pracy urządzeń w celu utrzymania parametrów produkcji materiału ściernego polgrit,

 • prowadzenie książki pracy maszyny, protokołów zdawczo-odbiorczych i raportu zmianowego.
 • bezpieczny załadunek polgritu na samochody i wagony,
 • protokolarny odbiór zwracanych kontenerów i palet,
 • protokolarne przekazywanie odbiorcy wydawanych kontenerów i palet,
 • bieżące kontrola jakości produkowanego ścierniwa,
 • bieżące kontrola jakości wydawanego ścierniwa,
 • utrzymanie porządku i czystości w miejscu wykonywanych czynności (plac manewrowy, warsztaty, magazyny, ciąg technologiczny itp.),
 • w przypadku realizacji robót specjalistycznych (remonty, załadunki wózkiem widłowym i ładowarką), bądź użytkowania elektronarzędzi, prace wykonywać zgodnie z instrukcjami szczegółowymi,
 • zgodne intencją przełożonego wykonywanie jego poleceń,
 • przyjęcie informacji dotyczących pracy urządzeń od zmiany ustępującej,
 • zgodne z instruktażem i przepisami bhp wykonywanie swoich obowiązków, używanie odzieży ochronnej i sprzętu ochrony osobistej zgodne z przeznaczeniem.

 

Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie: min. zasadnicze zawodowe albo zasadnicze branżowe
 • Ogólna wiedza z zagadnień dotyczących mechaniki,
 • Dyspozycyjność do pracy zmianowej,
 • Umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji,
 • Umiejętność pracy w zespole.

 

Wymagania dodatkowe:

 • Uprawnienia operatora ładowarki
 • Uprawnienia operatora wózka widłowego
 • Elektrowciąg
 • Spawalnicze
 • Gazowe
 • elektryczne

 

Oferujemy:

 • Stabilne warunki zatrudnienia,
 • Zatrudnienie na umowę o pracę na okres minimum ½ roku,
 • Dostęp do wiedzy i możliwość podnoszenia kwalifikacji,

 

Wymagane dokumenty:

 • CV,
 • list motywacyjny,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe. 

  

Termin i miejsce składania dokumentów: 

oferty zawierające wszystkie wymagane dokumenty oraz podpisane oświadczenie o zapoznaniu się z  KLAUZULĄ ZGODY I KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ DLA KANDYDATA DO PRACY i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych prosimy kierować w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

 

Oferta w konkursie na stanowisko:

 PRACOWNIK TECHNICZNY  (OPERATOR PRZEROBU ŻUŻLA)

Dział Produkcji Materiałów Ściernych

 

do dnia 28.07.2022 r. na adres:  

 

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Legnicy

ul. Złotoryjska 89,

59-220 Legnica.

W przypadku dostarczenia dokumentów w formie niekompletnej tj. stwierdzenia braku jakiegokolwiek z w/w dokumentów, Komisja rekrutacyjna zastrzega sobie prawo do odrzucenia składanej kandydatury.

Komisja rekrutacyjna zastrzega sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami. Komisja rekrutacyjna na każdym etapie postępowania może zakończyć proces naboru bez podania przyczyny. Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej Instytutu.

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij