KONKURS NA STANOWISKO

 SPECJALISTY TECHNICZNEGO W LABORATORIUM

W DEPARTAMENCIE PRODUKCJI


Rodzaj umowy: umowa o pracę

Wymiar etatu: pełny etat

Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce zatrudnienia: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych, ul. Złotoryjska 194 , 59-220 Legnica (teren HM ,,Legnica”)

 

Zakres obowiązków:

 •   prowadzenie prac związanych z analityką chemiczną metodami  

                klasycznymi oraz z wykorzystaniem instrumentalnych technik

                pomiarowych

 • przeprowadzanie analiz chemicznych próbek technologicznych

                w oparciu o opracowane procedury analityczne

 • udział w opracowywaniu nowych metod analitycznych
 • przygotowanie próbek przeznaczonych do analiz z wykorzystaniem

                urządzeń do roztwarzania próbek (płyty grzewcze, piece)

 • przygotowanie próbek metodami mechanicznymi

                (ucieraki, młynki, wstrząsarki, suszarki)

 • przygotowywanie roztworów mianowanych i roztworów

                pomocniczych

 • monitorowanie poprawności działania urządzeń pomiarowych

                podczas prowadzonych analiz oraz sprawne rozwiązywanie

                problemów analitycznych

 • prowadzenie obowiązującej dokumentacji laboratoryjnej
 • terminowe i prawidłowe wykonywanie powierzonych zadań

                służbowych i poleceń przełożonych , zgodnie z obowiązującymi

                przepisami

 • przestrzeganie przepisów oraz zasad bhp i ppoż
 • utrzymanie porządku i przestrzeganie zasad dyscypliny pracy

                w laboratorium

 • nadzór i należyta dbałość o powierzony sprzęt laboratoryjny

 

Wymagania wobec kandydata:

 • wykształcenie średnie albo wykształcenie średnie branżowe lub

   wyższe o profilu chemicznym

 • umiejętności analityczne
 • komunikatywność, otwartość, kreatywność
 • dokładność, rzetelność, odpowiedzialność
 • zaangażowanie w pracę, dobra organizacja pracy
 • umiejętność pracy w zespole

 

Oferujemy:

 • Zatrudnienie na umowę o pracę;
 • Możliwość rozwoju zawodowego i stałego podnoszenia kwalifikacji;
 • Możliwość zdobycia unikalnego doświadczenia zawodowego;
 • Przyjazną atmosferę w pracy.

 

Wymagane dokumenty:

 • CV,
 • list motywacyjny,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe.

 

Termin i miejsce składania dokumentów : oferty w zamkniętych

         kopertach z dopiskiem ,, SPECJALISTA TECHNICZNY W    

         LABORATORIUM” zawierające wszystkie wymagane dokumenty wraz z     

         Podpisaną ZGODĄ NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH  

         KANDYDATA W PROCESIE REKRUTACJI, prosimy kierować do dnia  

         19.08.2022r. na adres:

 

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych

Oddział w Legnicy

 1. Złotoryjska 89, 59-220 Legnica
 2. Komisja rekrutacyjna zastrzega sobie prawo do kontaktowania się

  tylko z wybranymi kandydatami. Komisja rekrutacyjna na każdym etapie postępowania może zakończyć proces naboru bez podania przyczyny.

  Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej Instytutu.

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij