KONKURS NA STANOWISKO PRACOWNIK OBSŁUGI (Operator Ciągów technologicznych)


 Rodzaj umowy: umowa o pracę

Wymiar etatu: Pełny etat, praca 3 zmianowa w systemie 4 brygadowym

Liczba stanowisk pracy: 3

Miejsce zatrudnienia: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych Oddział  Legnica, Dział Produkcji Hutniczej, ul. Złotoryjska 194 (teren HM „Legnica”).

 

Zakres obowiązków:

 1. Obsługa instalacji technologicznej odchlorowania pyłów zawrotowych:

 

 • Obsługa pomp membranowych;
 • Obsługa prasy filtracyjnej;
 • Obsługa sprężarki;
 • Obsługa wciągnika w zakresie załadunku ługowników pyłami zawrotowymi;
 • Obsługa wózka widłowego z napędem silnikowym w zakresie transportu big bagów z pyłami zawrotowymi;
 • Rozładunek kwasu siarkowego z wagonu kolejowego - cysterny do paletopojemników typu Mauzer;

 

 1. Obsługa urządzeń oczyszczania gazów – filtry workowe;
 2. Obsługa elementów układów odpylania gazów przy instalacjach pieców KPO (rurociągi, wyczystki);
 3. Obsługa urządzeń pomocniczych – pompy, sprężarki, wentylatory itp.;
 4. Praca przy bliskim transporcie wewnątrzzakładowym (obsługa ręcznych wózków paletowych i/lub widłowych z napędem silnikowym);
 5. Obsługa instalacji przerobu pyłów – produkcja koncentratu Pb;
 6. Utrzymanie porządku w miejscu wykonywanych czynności w obrębie obsługiwanej instalacji;
 7. Wykonywanie swoich obowiązków zgodnie z instruktażem stanowiskowym i przepisami bhp, używanie odzieży ochronnej i sprzętu ochrony indywidualnej zgodnie z ich przeznaczeniem;
 8. Wykonywanie innych poleceń Mistrza, zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami i uprawnieniami;

 

Wymagania wobec kandydata:

 • Wykształcenie: min. Podstawowe, preferowane zawodowe;
 • Ogólna wiedza z zakresu zagadnień dotyczących techniki;
 • Umiejętność obsługiwania się podstawowymi narzędziami i elektronarzędziami ręcznymi;
 • Podstawowa umiejętność obsługi komputera;
 • Dyspozycyjność do pracy zmianowej;
 • Umiejętność podejmowania samodzielnych decyzji;
 • Umiejętność do pracy w zespole;

 

Dodatkowo preferowane:

 • Uprawnienia do obsługi wózków widłowych z napędem silnikowym;
 • Uprawnienia do obsługi wciągników i wciągarek w kategorii II W.

  

Oferujemy:

 • Stabilne warunki zatrudnienia;
 • Zatrudnienie na umowę o pracę;
 • Pracę w organizacji badawczo-rozwojowej nastawionej na realizację innowacyjnych projektów B+R;
 • Możliwość rozwoju zawodowego i stałego podnoszenia kwalifikacji;
 • Możliwość zdobycia unikalnego doświadczenia zawodowego;
 • Przyjazną atmosferę w pracy.

 

Wymagane dokumenty:

 • CV;
 • List motywacyjny;
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe;
 • podpisana klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 • podpisana klauzula informacyjna;

 

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Pracownik Obsługi – Operator Ciągów Technologicznych ”, zawierające wszystkie wymagane dokumenty wraz z podpisaną ZGODĄ NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH KANDYDATA W PROCESIE REKRUTACJI, prosimy kierować do dnia 30.09.2022 r. na adres:

 

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Legnicy

Dział Kadr/Sekretariat
ul. Złotoryjska 89
59-220 Legnica

Komisja Rekrutacyjna zastrzega sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami. Komisja rekrutacyjna na każdym etapie postępowania może zakończyć proces naboru bez podania przyczyny.

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij