KONKURS NA STANOWISKO PRACOWNIKA OBSŁUGI

(Operator Ciągów technologicznych - wytapiacz)

W DEPARTAMENCIE PRODUKCJI

W DZIALE PRODUKCJI HUTNICZEJ


 Rodzaj umowy: umowa o pracę

Wymiar etatu: Pełny etat, praca 4 zmianowa w systemie 5 brygadowym

Liczba stanowisk pracy: 4

Miejsce zatrudnienia: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych Oddział  Legnica, Dział Produkcji Hutniczej, ul. Złotoryjska 194 (teren HM „Legnica”).

 

Zakres obowiązków:

 • Obsługa napędu i sterowania pieców obrotowych;
 • Obsługa zasilania palników głównych i pomocniczych;
 • Przygotowywanie i obsługa form i kadzi do metalu i żużla (współpraca z suwnicowym);
 • Obsługa pieca w zakresie prowadzenia cyklu pracy, spustu metalu i żużla, z układem wózków odlewniczych;
 • Przygotowanie i obsługa szufli załadowczych (współpraca z suwnicowym);
 • Obsługa taśmociągu załadowczego pieca;
 • Obsługa i czyszczenie z pyłów układów gazociągów pomiędzy komorą dopalania a ostatnią komorą osadczą układu;
 • Przyjęcie informacji dotyczących pracy urządzeń od zmiany ustępującej;
 • Prowadzenie procesu rafinacji zgrubnej na kotłach rafinacyjnych, obsługa spustu metalu rafinowanego;
 • Zgodne z instruktażem i przepisami bhp wykonywanie swoich obowiązków, używanie odzieży ochronnej i sprzętu ochrony osobistej zgodne z przeznaczeniem;

 

Wymagania wobec kandydata:

 • Wykształcenie: min. podstawowe,
 • Podstawowa umiejętność obsługi komputera,
 • Dyspozycyjność do pracy zmianowej,
 • Umiejętność pracy w zespole,
 • Rzetelność, zaangażowanie i dobra organizacja pracy

 

Dodatkowo preferowane:

 • Uprawnienia do obsługi wózków widłowych z napędem silnikowym,
 • Uprawnienia do obsługi suwnic w kategorii 1S,
 • Udokumentowany staż pracy na stanowisku branżowym
 • Uprawnienia do obsługi przemysłowych urządzeń gazowych

 

Oferujemy:

 • Stabilne warunki zatrudnienia;
 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
 • Pracę w organizacji badawczo-rozwojowej nastawionej na realizację innowacyjnych projektów B+R;
 • Możliwość rozwoju zawodowego i stałego podnoszenia kwalifikacji;
 • Możliwość zdobycia unikalnego doświadczenia zawodowego;
 • Przyjazną atmosferę w pracy.

 

Wymagane dokumenty:

 • CV;
 • List motywacyjny,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie

i doświadczenie zawodowe/staż pracy (w przypadku dokumentów

potwierdzających doświadczenie zawodowe sporządzonych

w języku obcym prosimy o załączenie tłumaczenia na język polski;

 • podpisana klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 • podpisana klauzula informacyjna;

 

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Pracownik Obsługi – Operator Ciągów Technologicznych - Wytapiacz ”, zawierające wszystkie wymagane dokumenty wraz z podpisaną ZGODĄ NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH KANDYDATA W PROCESIE REKRUTACJI, prosimy kierować do dnia 30.09.2022r. na adres:

 

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych

Oddział w Legnicy

Dział Kadr / Sekretariat
ul. Złotoryjska 89
59-220 Legnica

Komisja Rekrutacyjna zastrzega sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami. Komisja rekrutacyjna na każdym etapie postępowania może zakończyć proces naboru bez podania przyczyny.

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij