KONKURS NA STANOWISKO PRACOWNBIKA OBSŁUGI

w DZIALE PRODUKCJI MAŁOTONAŻOWEJ

 Łukasiewicz – IMN Oddział w Legnicy


Rodzaj umowy: umowa o pracę

Wymiar etatu: 1, praca 3 zmianowa w systemie 4 brygadowym

Liczba stanowisk pracy: 3

Miejsce zatrudnienia: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w  Legnicy, Zakład Produkcji Małotonażowej, Ul. Złotoryjska 194 (teren HM „Legnica”)

 

Zakres obowiązków:

 • obsługa instalacji technologicznych: obsługa napędu i sterowania pieców oraz obsługa zasilania palników gazowych, młyna kulowego, przesiewacza,  ługowników, pomp, prasy filtracyjnej.
 • utrzymanie porządku w miejscu pracy,
 • wykonywanie swoich obowiązków zgodnie z instruktażem i przepisami bhp, używanie odzieży ochronnej i sprzętu ochrony osobistej zgodne z ich przeznaczeniem,
 • wypełnianie raportów produkcyjnych,
 • wykonywanie innych poleceń Mistrza, z zachowaniem zgodności z posiadanymi kwalifikacjami i uprawnieniami.

 

Wymagania wobec kandydata:

 • wykształcenie: min. podstawowe,
 • dyspozycyjność do pracy zmianowej,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • sumienność, zaangażowanie i dobra organizacja pracy.

 

Wymagania dodatkowe:

 • uprawnienia do obsługi wózków widłowych z napędem silnikowym,
 • uprawnienia do obsługi suwnic w kategorii 1S,
 • uprawnienia do obsługi przemysłowych urządzeń gazowych.

 

Oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia,
 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • możliwość zdobycia unikalnego doświadczenia zawodowego,
 • przyjazną atmosferę w pracy.

 

Wymagane dokumenty:

 • CV,
 • list motywacyjny,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe/staż pracy (w przypadku dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe sporządzonych w języku obcym prosimy o załączenie tłumaczenia na język polski),
 • podpisana klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 • podpisana klauzula informacyjna.

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Pracownik Obsługi ”, zawierające wszystkie wymagane dokumenty wraz z podpisaną ZGODĄ NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH KANDYDATA W PROCESIE REKRUTACJI, prosimy kierować

do dnia 07.10.2022r. na adres:

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Legnicy Dział Kadr / Sekretariat ul. Złotoryjska 89 59-220 Legnica

Komisja Rekrutacyjna zastrzega sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami. Komisja rekrutacyjna na każdym etapie postępowania może zakończyć proces naboru bez podania przyczyny.

 

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij