KONKURS NA STANOWISKO: PRACOWNIK OBSŁUGI

(OPERATOR KOPARKO – ŁADOWARKI)


 Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny etat, 1 zmiana, 40 godzin tygodniowo, 8 godzin dziennie
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy:  Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w  Legnicy, Dział Produkcji Hutniczej – Wydział przygotowania wsadów, Ul. Złotoryjska 194 (teren HM „Legnica”)

 

Skrócony zakres obowiązków:

 

 • Realizacja prac za pomocą koparko – ładowarki
  • Transport materiałów do tworzenia mieszanek (antracyt, złom żelaza, piasek itp.)
  • Rozkuwanie żużli poołowiowych za pomocą młota hydraulicznego,
  • Ładowanie materiałów (mieszanek, dodatków) do szufli załadowczych,
  • Wybieranie koncentratu spod pras filtracyjnych,
  • Pryzmowanie, podgarnianie, przesuwanie materiałów,
 • Dbałość o stan techniczny obsługiwanego pojazdu oraz prowadzenie dziennika eksploatacji,

 

Wymagania wobec kandydata:

 

 • Wykształcenie: Min. podstawowe, preferowane zasadnicze zawodowe lub zasadnicze branżowe,
 • Posiadane uprawnienia: Ukończony kurs operatora koparko ładowarki w zakresie III klasy uprawnień,

 

Wymagania preferowane jako dodatkowe i wpływające na wyższą punktację aplikacji:

 • Doświadczenie w obsłudze koparko ładowarki,
 • Uprawnienia do obsługi wózków widłowych z napędem silnikowym,
 • Uprawnienia do obsługi koparki jednonaczyniowej lub samochodu ciężarowego kat. C,
 • Chęć odbycia kursów do kierowania koparką jednonaczyniową lub samochodem ciężarowym,

 

Oferujemy:

 • Stabilne warunki zatrudnienia,
 • Zatrudnienie na umowę o pracę
 • Dostęp do wiedzy i możliwość podnoszenia kwalifikacji,

 

Wymagane dokumenty:

 • CV,
 • List motywacyjny,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe, (w przypadku dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe sporządzonych w języku obcym prosimy o załączenie tłumaczenia na język polski),
 • podpisana zgoda na przetwarzanie danych osobowych kandydata w procesie rekrutacji;
 • podpisana informacja dot. przetwarzania danych osobowych

 

Termin i miejsce składania dokumentów: 

Oferty zawierające wszystkie wymagane dokumenty wraz z podpisaną ZGODĄ NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH KANDYDATA i oświadczeniem o zapoznaniu się z KLAUZULĄ

INFORMACYJNĄ W PROCESIE REKRUTACJI prosimy kierować w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

 

oferta w konkursie na stanowisko pracownik obsługi – OPERATOR KOPARKO ŁADOWARKI,

 

do dnia 12.10.2022 r.

 

na adres:  

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Legnicy ul.Złotoryjska 89

59-220 Legnica

Komisja Rekrutacyjna zastrzega sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami. Komisja Rekrutacyjna na każdym etapie postępowania może zakończyć proces naboru bez podania przyczyny.

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij