KONKURS NA STANOWISKO: PRACOWNIK OBSŁUGI

W  DEPARTAMENCIE PRODUKCJI

W DZIALE PRODUKCJI MAŁOTONAŻOWEJ

Łukasiewicz – IMN Oddział w Legnicy


Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny etat, praca 3 zmianowa w systemie 4 brygadowym
Liczba stanowisk pracy: 3 osoba
Miejsce wykonywania pracy:  Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w  Legnicy, Zakład Produkcji Małotonażowej, Ul. Złotoryjska 194 (teren HM „Legnica”)

 

Ogólny opis zakresu obowiązków:

 

 • obsługa instalacji technologicznych: obsługa napędu i sterowania pieców oraz obsługa zasilania palników gazowych, młyna kulowego, przesiewacza,  ługowników, pomp, prasy filtracyjnej.
 • utrzymanie porządku w miejscu pracy,
 • wykonywanie swoich obowiązków zgodnie z instruktażem i przepisami bhp, używanie odzieży ochronnej i sprzętu ochrony osobistej zgodne z ich przeznaczeniem,
 • wypełnianie raportów produkcyjnych,
 • wykonywanie innych poleceń Mistrza, z zachowaniem zgodności z posiadanymi kwalifikacjami i uprawnieniami.

 

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie: min. podstawowe,
 • dyspozycyjność do pracy zmianowej,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • sumienność, zaangażowanie i dobra organizacja pracy.

 

Wymagania preferowane jako dodatkowe:

 • uprawnienia do obsługi wózków widłowych z napędem silnikowym,
 • uprawnienia do obsługi suwnic w kategorii 1S,
 • uprawnienia do obsługi przemysłowych urządzeń gazowych

 

 Wymagane dokumenty:

 • CV;
 • List motywacyjny;
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe (w przypadku dokumentów
 • potwierdzających doświadczenie zawodowe sporządzonych
 • w języku obcym prosimy o załączenie tłumaczenia na język polski);
 • podpisana zgoda na przetwarzanie danych osobowych kandydata w procesie rekrutacji;
 • podpisana informacja dot. przetwarzania danych osobowych

 

Oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia,
 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • możliwość zdobycia unikalnego doświadczenia zawodowego,
 • przyjazną atmosferę w pracy,

 

 

 

Termin i miejsce składania dokumentów: 

Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem:

 

Oferta w konkursie na stanowisko „PRACOWNIK OBSŁUGI TZPM” ”,

 

zawierające wszystkie wymagane dokumenty wraz z podpisaną wraz z podpisaną ZGODĄ NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH KANDYDATA W PROCESIE REKRUTACJI i oświadczeniem o zapoznaniu się z KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ W PROCESIE REKRUTACJI, prosimy kierować

 

do dnia 18.11.2022

 

na adres:  

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Legnicy , ul.Złotoryjska 89

59-220 Legnica

Komisja rekrutacyjna zastrzega sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami. Komisja rekrutacyjna na każdym etapie postępowania może zakończyć proces naboru bez podania przyczyny. Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej Instytutu

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij