KONKURS NA STANOWISKO PRACOWNIK OBSŁUGI

(Kierowca pojazdów ciężarowych)


Rodzaj umowy: umowa o pracę

Wymiar etatu: Pełny etat, 1 zmiana, 40 godzin tygodniowo, 8 godzin dziennie

Liczba stanowisk pracy: 2

Miejsce zatrudnienia: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych Oddział  Legnica, Dział Produkcji Hutniczej, ul. Złotoryjska 194 (teren HM „Legnica”).

 

Zakres obowiązków:

 • Realizacja transportu za pomocą samochodu ciężkiego:
  • Gotowych mieszanek wsadowych do pieców,
  • Poszczególnych mieszanek do pieców, w tym odpadów i koncentratów,
  • Materiałów pomocniczych do tworzenia mieszanek (antracyt, złom żelaza itp.)
  • Materiałów poprodukcyjnych (żużle, kamień cynkowo – ołowiowy, żelazostopy itp.)
  • Koncentratów z produkcji wewnętrznej (koncentrat z odchlorowania, koncentrat z filtracji szlamu cynkowego),
  • Innych materiałów sypkich i kawałkowych,
 • Dbałość o stan techniczny obsługiwanego pojazdu oraz prowadzenie dziennika eksploatacji,

 

Wymagania wobec kandydata:

Wykształcenie: min. podstawowe,

Prawo jazdy kat. C,

Znajomość języka polskiego w mowie i piśmie,

Umiejętność pracy w zespole,

Rzetelność, zaangażowanie i dobra organizacja pracy,

 

Dodatkowo preferowane:

 1. Uprawnienia do przewozu materiałów zgodnie z ADR;
 2. Uprawnienia UDT do kierowania wózkiem widłowym;
 3. Udokumentowany staż pracy na analogicznym stanowisku;

 

Oferujemy:

 • Stabilne warunki zatrudnienia;
 • Zatrudnienie na umowę o pracę;
 • Pracę w organizacji badawczo-rozwojowej nastawionej na realizację innowacyjnych projektów B+R;
 • Możliwość rozwoju zawodowego i stałego podnoszenia kwalifikacji;
 • Możliwość zdobycia unikalnego doświadczenia zawodowego;
 • Przyjazną atmosferę w pracy.

 

Wymagane dokumenty:

 • CV,
 • List motywacyjny,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe, (w przypadku dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe sporządzonych w języku obcym prosimy o załączenie tłumaczenia na język polski),
 • podpisana zgoda na przetwarzanie danych osobowych kandydata w procesie rekrutacji;
 • podpisana informacja dot. przetwarzania danych osobowych;

 

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

Oferty zawierające wszystkie wymagane dokumenty wraz z podpisaną ZGODĄ NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH KANDYDATA i oświadczeniem o zapoznaniu się z KLAUZULĄ

INFORMACYJNĄ W PROCESIE REKRUTACJI prosimy kierować w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

 

oferta w konkursie na stanowisko pracownik obsługi – Kierowca pojazdów ciężarowych,

 

do dnia 18.11.2022 r.

 

na adres: 

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Legnicy ul.Złotoryjska 89

59-220 Legnica

Komisja Rekrutacyjna zastrzega sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami. Komisja Rekrutacyjna na każdym etapie postępowania może zakończyć proces naboru bez podania przyczyny.

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij