KONKURS NA STANOWISKO PRACOWNIK OBSŁUGI (OPERATOR WÓZKÓW WIDŁOWYCH)

W DEPARTAMENCIE PRODUKCJI

W DZIALE PRODUKCJI HUTNICZEJ


Rodzaj umowy: umowa o pracę

Wymiar etatu: Pełny etat

Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce zatrudnienia: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych Oddział  Legnica, Złotoryjska 194 (teren HM Legnica), 59-220 Legnica, Dział Produkcji Hutniczej

 

Zakres obowiązków:

 • Transport bloków metalu;
 • Transport palet, skrzyń i szufli transportowych z materiałami wsadowymi i pomocniczymi;
 • Załadunek bloków ołowiu na samochód ciężarowy lub wagon typu platforma,
 • Rozładunek dostarczonych materiałów na paletach lub w big bagach,
 • Wymiana skrzyń w komorach osadczych,
 • Przestrzeganie właściwych warunków pracy powierzonych urządzeń;
 • Dbałość o stan techniczny obsługiwanego pojazdu oraz prowadzenie dziennika eksploatacji,

 

 

Wymagania wobec kandydata:

 • Wykształcenie: min. podstawowe,
 • Uprawnienia UDT do obsługi wózków widłowych z napędem silnikowym,

Dodatkowo preferowane:

 • Mile widziane doświadczenie w obsłudze wózków widłowych,
 • Uprawnienia do obsługi suwnic,
 • Uprawnienia do obsługi koparko-ładowarki,
 • Gotowość do odbycia kursu do obsługi suwnic w kategorii 1S, koparko- ładowarką, lub ładowarka kołową,
 • Umiejętność pracy w zespole,
 • Rzetelność, zaangażowanie i dobra organizacja pracy,

Oferujemy:

 • Stabilne warunki zatrudnienia;
 • Zatrudnienie na umowę o pracę;
 • Pracę w organizacji badawczo-rozwojowej nastawionej na realizację innowacyjnych projektów B+R;
 • Możliwość rozwoju zawodowego i stałego podnoszenia kwalifikacji;
 • Możliwość zdobycia unikalnego doświadczenia zawodowego;
 • Przyjazną atmosferę w pracy.

 

Wymagane dokumenty:

 • CV;
 • List motywacyjny;
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe (w przypadku dokumentów

potwierdzających doświadczenie zawodowe sporządzonych

w języku obcym prosimy o załączenie tłumaczenia na język polski);

 • podpisana zgoda na przetwarzanie danych osobowych kandydata w procesie rekrutacji;
 • podpisana informacja dot. przetwarzania danych osobowych;

Termin i miejsce składania dokumentów:

Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „ pracownik obsługi (operator wózków widłowych)” zawierające wszystkie wymagane dokumenty wraz z podpisaną wraz z podpisaną ZGODĄ NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH KANDYDATA W PROCESIE REKRUTACJI i oświadczeniem o zapoznaniu się z KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ W PROCESIE REKRUTACJI, prosimy kierować do dnia

02.12.2022 r. na adres:

 

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Legnicy

Dział Kadr/Sekretariat
ul. Złotoryjska 89
59-220 Legnica

Komisja Rekrutacyjna zastrzega sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami. Komisja rekrutacyjna na każdym etapie postępowania może zakończyć proces naboru bez podania przyczyny.

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij