KONKURS NA STANOWISKO PRACOWNIK OBSŁUGI (Operator Ciągów technologicznych - wytapiacz)


Rodzaj umowy: umowa o pracę

Wymiar etatu: Pełny etat, praca 4 zmianowa w systemie 5 brygadowym

Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce zatrudnienia: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych Oddział  Legnica, Dział Produkcji Hutniczej, ul. Złotoryjska 194 (teren HM „Legnica”), 59-220 Legnica

 

Zakres obowiązków:

 1. Obsługa napędu i sterowania pieców obrotowych;
 2. Obsługa zasilania palników głównych i pomocniczych;
 3. Przygotowywanie i obsługa form i kadzi do metalu i żużla (współpraca z suwnicowym);
 4. Obsługa pieca w zakresie prowadzenia cyklu pracy, spustu metalu i żużla, z układem wózków odlewniczych;
 5. Przygotowanie i obsługa szufli załadowczych (współpraca z suwnicowym);
 6. Obsługa taśmociągu załadowczego pieca;
 7. Obsługa i czyszczenie z pyłów układów gazociągów pomiędzy komorą dopalania a ostatnią komorą osadczą układu;
 8. Przyjęcie informacji dotyczących pracy urządzeń od zmiany ustępującej;
 9. Prowadzenie procesu rafinacji zgrubnej na kotłach rafinacyjnych, obsługa spustu metalu rafinowanego;
 10. Zgodne z instruktażem i przepisami bhp wykonywanie swoich obowiązków, używanie odzieży ochronnej i sprzętu ochrony osobistej zgodne z przeznaczeniem;

 

Wymagania wobec kandydata:

Wykształcenie: min. podstawowe,

Podstawowa umiejętność obsługi komputera,

Dyspozycyjność do pracy zmianowej,

Umiejętność pracy w zespole,

Rzetelność, zaangażowanie i dobra organizacja pracy

 

Dodatkowo preferowane:

 1. Uprawnienia do obsługi wózków widłowych z napędem silnikowym,
 2. Uprawnienia do obsługi suwnic w kategorii 1S,
 3. Udokumentowany staż pracy na stanowisku branżowym
 4. Uprawnienia do obsługi przemysłowych urządzeń gazowych

 

Oferujemy:

 • Stabilne warunki zatrudnienia;
 • Zatrudnienie na umowę o pracę;
 • Pracę w organizacji badawczo-rozwojowej nastawionej na realizację innowacyjnych projektów B+R;
 • Możliwość rozwoju zawodowego i stałego podnoszenia kwalifikacji;
 • Możliwość zdobycia unikalnego doświadczenia zawodowego;
 • Przyjazną atmosferę w pracy.

 

Wymagane dokumenty:

 • CV;
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe;
 • list motywacyjny;
 • podpisana klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 • podpisana klauzula informacyjna;

 

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Pracownik Obsługi – Operator Ciągów Technologicznych - Wytapiacz ”, zawierające wszystkie wymagane dokumenty wraz z podpisaną ZGODĄ NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH KANDYDATA W PROCESIE REKRUTACJI, prosimy kierować do dnia 11.12.2022 r. na adres:

 

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Legnicy

Dział Kadr/Sekretariat
ul. Złotoryjska 89
59-220 Legnica

Komisja Rekrutacyjna zastrzega sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami. Komisja rekrutacyjna na każdym etapie postępowania może zakończyć proces naboru bez podania przyczyny.

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij