KONKURS NA STANOWISKO SPECJALISTY TECHNICZNEGO

W DEPARTAMENCIE PRODUKCJI

W LABORATORIUM


Rodzaj umowy: umowa o pracę

Wymiar etatu: pełny etat

Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce zatrudnienia: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych, ul. Złotoryjska 194 , 59-220 Legnica ( teren HM ,,Legnica,,)

 

Zakres obowiązków:

 •   prowadzenie prac związanych z analityką chemiczną metodami  

                klasycznymi oraz z wykorzystaniem instrumentalnych technik

                pomiarowych

 • przeprowadzanie analiz chemicznych próbek technologicznych

                w oparciu o opracowane procedury analityczne

 • udział w opracowywaniu nowych metod analitycznych
 • przygotowanie próbek przeznaczonych do analiz z wykorzystaniem

                urządzeń do roztwarzania próbek ( płyty grzewcze , piece )

 • przygotowanie próbek metodami mechanicznymi

                ( ucieraki , młynki , wstrząsarki , suszarki )

 • przygotowywanie roztworów mianowanych i roztworów

                pomocniczych

 • monitorowanie poprawności działania urządzeń pomiarowych

                podczas prowadzonych analiz oraz sprawne rozwiązywanie

                problemów analitycznych

 • prowadzenie obowiązującej dokumentacji laboratoryjnej
 • terminowe i prawidłowe wykonywanie powierzonych zadań

                służbowych i poleceń przełożonych , zgodnie obowiązującymi

                przepisami

 • przestrzeganie przepisów oraz zasad bhp i ppoż
 • utrzymanie porządku i przestrzeganie zasad dyscypliny pracy

                w laboratorium

 • nadzór i należyta dbałość o powierzony sprzęt laboratoryjny
 • przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych
 • przestrzeganie przepisów o ochronie tajemnicy służbowej i

                państwowej

Wymagania wobec kandydata:

 • wykształcenie średnie lub wyższe o profilu chemicznym
 • umiejętności analityczne
 • komunikatywność , otwartość , kreatywność
 • samodzielność , dokładność , rzetelność , odpowiedzialność
 • zaangażowanie w pracę , dobra organizacja pracy
 • umiejętność pracy w zespole

 

Oferujemy:

 • Zatrudnienie na umowę o pracę;
 • Możliwość rozwoju zawodowego i stałego podnoszenia kwalifikacji;
 • Możliwość zdobycia unikalnego doświadczenia zawodowego;
 • Przyjazną atmosferę w pracy.

 

Wymagane dokumenty:

 • CV,
 • list motywacyjny,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe.

 

Termin i miejsce składania dokumentów : oferty w zamkniętych

         kopertach z dopiskiem  SPECJALISTA TECHNICZNY W LABORATORIUM

         zawierające wszystkie wymagane dokumenty wraz z podpisaną

         ZGODĄ NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH KANDYDATA

i oświadczeniem o zapoznaniu się z KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ W PROCESIE REKRUTACJI , prosimy kierować do dnia 28.02.2023 r.

         na adres:

 

         Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych        

         Oddział w Legnicy

 1. Złotoryjska 89 , 59-220 Legnica

         tel. 76 74 39 830

         fax. 76 75 40 002

         e-mail:  sekretariat@imn.legnica.pl

                       rekrutacja@imn.lukasiewicz.gov.pl

Komisja rekrutacyjna zastrzega sobie prawo do kontaktowania się

         tylko z wybranymi kandydatami.

         Komisja rekrutacyjna na każdym etapie postępowania może zakończyć

         proces naboru bez podania przyczyny.

         Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie   

         opublikowana na stronie internetowej Instytutu.

 

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij