KONKURS NA STANOWISKO:

PRACOWNIK OBSŁUGI (PAKOWACZ ŚCIERNIWA)

DEPARTAMENT PRODUKCJI

 DZIAŁ PRODUKCJI MATERIAŁÓW ŚCIERNYCH TZMŚ


Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny etat, praca na II zmiany
Liczba stanowisk pracy: 2
Miejsce wykonywania pracy:  Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w  Legnicy, Dział Produkcji Materiałów Ściernych w Głogowie, 67-231 Żukowice, ul. Żukowicka 1.

 

Zakres obowiązków:

 • obsługa workownic zgodnie z instrukcja stanowiskową
 • pakowanie materiału ściernego polgrit do worków wentylowych o wadze 25 kg, 40 kg i 50 kg
 • układanie ich na paletach drewnianych 120x80 w partiach po 1000 kg lub 1200 kg,
 • w przypadku posiadania uprawnień operatora wózka widłowego odwożenia gotowych palet do magazynu w celu ofoliowania i z przekazania do sprzedaży
 • minimalna ilość zaworkowanego ścierniwa na zmianę to 20 t

utrzymanie porządku i czystości w miejscu wykonywanych czynności oraz na placu manewrowym, magazynach i ciągach technologicznych

 • wykonywanie poleceń przełożonego zgodnie z jego intencją
 • przyjęcie informacji dotyczących pracy urządzeń od zmiany ustępującej zgodne z instruktażem i przepisami bhp wykonywanie swoich obowiązków, używanie odzieży ochronnej i sprzętu ochrony osobistej zgodne z przeznaczeniem w przypadku realizacji robót specjalistycznych (remonty, załadunki wózkiem widłowym)
 • przyjęcie informacji dotyczących pracy urządzeń od zmiany ustępującej
 • wykonywanie swoich obowiązków zgodne z instruktażem i przepisami bhp
 • używanie odzieży ochronnej i sprzętu ochrony osobistej zgodne z przeznaczeniem

Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie: minimum podstawowe
 • Dyspozycyjność do pracy zmianowej,
 • Umiejętność pracy w zespole.

 

Wymagania dodatkowe:

 • Uprawnienia operatora wózka widłowego.

 

Oferujemy:

 • Stabilne warunki zatrudnienia,
 • Zatrudnienie na umowę o pracę na okres minimum 3 m-ce,
 • Dostęp do wiedzy i możliwość podnoszenia kwalifikacji,

 

Wymagane dokumenty:

 • CV,
 • list motywacyjny,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
  i doświadczenie zawodowe/staż pracy (w przypadku dokumentów
  potwierdzających doświadczenie zawodowe sporządzonych
  w języku obcym prosimy o załączenie tłumaczenia na język polski). 

 

Termin i miejsce składania dokumentów: Oferty zawierające wszystkie wymagane dokumenty prosimy kierować w zamkniętej kopercie z dopiskiem „PRACOWNIK TECHNICZNY  (OPERATOR PRZEROBU ŻUŻLA) Dział Produkcji Materiałów Ściernych”,  zawierające wszystkie wymagane dokumenty wraz z podpisaną ZGODĄ NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH KANDYDATA W PROCESIE REKRUTACJI i oświadczeniem o zapoznaniu się z KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ W PROCESIE REKRUTACJI prosimy kierować do dnia

20.02.2023 r. na adres: 

 

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Legnicy

ul.Złotoryjska 89

59-220 Legnica

Komisja rekrutacyjna zastrzega sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami. Komisja rekrutacyjna na każdym etapie postępowania może zakończyć proces naboru bez podania przyczyny. Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej Instytutu.

 

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij