KONKURS NA STANOWISKO: PRACOWNIK OBSŁUGI

(Operator ciągów technologicznych - pyłowy)

 Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Legnicy

 

 

Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny etat, praca 3 zmianowa w systemie 4 brygadowym. 40 godzin średnio tygodniowo.
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy:  Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Legnicy, Dział Produkcji Hutniczej, Ul. Złotoryjska 194 (teren HM „Legnica”)

 

Skrócony zapis zakresu obowiązków:

 

 •  Kompleksowa obsługa instalacji odpylania gazów wylotowych z pieców obrotowych KPO2 / KPO3 / KPO4;
 •  Czyszczenie rurociągów;
 •  Wymiana worków po filtrami;
 •  Kompleksowa obsługa instalacji odsiarczania spalin z pieców obrotowych;
 •  Konserwacja oraz okresowe czyszczenie instalacji;
 •  Kompleksowa obsługa instalacji odchlorowania;
 •  Prowadzenie cykli ługowania pyłów;
 •  Obsługa prasy hydraulicznej;
 •  Utrzymanie porządku i czystości w miejscu wykonywanych czynności i obrębie podległych instalacji

 

 

Wymagania niezbędne:

 

 • Wykształcenie: minimum podstawowe, preferowane zawodowe,
 • Podstawowa umiejętność obsługi komputera,
 • Wiedza ogólna z zakresu zagadnień dotyczących techniki,
 • Dyspozycyjność do pracy zmianowej

·        Rzetelność, zaangażowanie i dobra organizacja pracy

 • Umiejętności posługiwania się ręcznymi narzędziami prostymi,
 • Chęć do pracy,
 • Umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji,
 • Umiejętność pracy w zespole.

 

 

Wymagania preferowane jako dodatkowe i wpływające na wyższą punktację aplikacji :

 

 • Uprawnienia do obsługi wózków widłowych z napędem silnikowym,

·        Uprawnienia do obsługi suwnic w kategorii 1S,

·        Uprawnienia do obsługi wciągników i wciągarek,

·        Udokumentowany staż pracy na stanowisku branżowym

·        Uprawnienia do obsługi przemysłowych urządzeń gazowych

 

Oferujemy:

 

 • Karta żywieniowa,
 • Wydawane okresowo środki czystości.
 • Stabilne warunki zatrudnienia,
 • Zatrudnienie na umowę o pracę  
 • Dostęp do wiedzy i możliwość podnoszenia kwalifikacji,
 • Możliwość zdobycia unikalnego doświadczenia zawodowego.
 • Przyjazną atmosferę pracy.

 

Wymagane dokumenty:

 

 • CV,
 • list motywacyjny,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe/staż pracy (w przypadku dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe sporządzonych w języku obcym prosimy o załączenie tłumaczenia na język polski),
 • podpisana zgoda na przetwarzanie danych osobowych kandydata w procesie rekrutacji,
 • podpisana klauzula informacyjna w procesie rekrutacji

 

Termin i miejsce składania dokumentów: 

 

Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Pracownik Obsługi-pyłowy” TZDH, zawierające wszystkie wymagane dokumenty wraz z podpisaną ZGODĄ NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH KANDYDATA W PROCESIE REKRUTACJI i oświadczeniem o zapoznaniu się z KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ W PROCESIE REKRUTACJI,

prosimy kierować do dnia 24.03.2023 r. na adres:  

 

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Legnicy

Dział Kadr / Sekretariat

ul. Złotoryjska 89

59-220 Legnica

 

Komisja Rekrutacyjna zastrzega sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami. Komisja rekrutacyjna na każdym etapie postępowania może zakończyć proces naboru bez podania przyczyny

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij