KONKURS NA STANOWISKO SPECJALISTY TECHNICZNEGO W DZIALE PRODUKCJI CHEMICZNEJ W DEPARTAMENCIE PRODUKCJI


Rodzaj umowy: umowa o pracę

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce zatrudnienia: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych, ul. Złotoryjska 194, 59-220 Legnica

 

Zakres obowiązków:

 • Prowadzenie procesu produkcji produktów TZDC zgodnie z procedurą technologiczną i wytycznymi Mistrza.
 • Obsługa wyparek próżniowych
 • Obsługa taśmociągu załadowczego reaktorów.
 • Obsługa pomp/wentylatorów/sprężarki
 • Obsługa wciągników
 • Obsługa wirówek
 • Obsługa i czyszczenie pras filtracyjnych różnego typu
 • Obsługa wózka widłowego z napędem silnikowym
 • Utrzymanie porządku w miejscu wykonywanych czynności w obrębie obsługiwanych instalacji.
 • Wykonywanie swoich obowiązków zgodnie z instruktażem i przepisami bhp, używanie odzieży ochronnej i sprzętu ochrony osobistej zgodne z ich przeznaczeniem.
 • Wykonywanie innych poleceń Mistrza, z zachowaniem zgodności z posiadanymi kwalifikacjami i uprawnieniami.

Wymagania wobec kandydata:

 • wykształcenie min. zasadnicze zawodowe o kierunku technicznym
 • doświadczenie zawodowe przy obsłudze urządzeń produkcyjnych 3 lata
 • dyspozycyjność do pracy zmianowej
 • umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu
 • rzetelność, zaangażowanie i dobra organizacja pracy

 

Dodatkowo preferowane:

 • obsługa wózka widłowego – mile widziana
 • odpowiedzialność, dokładność, samodzielność

Oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia,
 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • możliwość zdobycia unikalnego doświadczenia zawodowego,
 • przyjazną atmosferę w pracy.

 

Wymagane dokumenty:

 • CV,
 • list motywacyjny,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe/staż pracy (w przypadku dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe sporządzonych w języku obcym prosimy o załączenie tłumaczenia na język polski),
 • podpisana zgoda na przetwarzanie danych osobowych kandydata w procesie rekrutacji,
 • podpisana klauzula informacyjna w procesie rekrutacji.

 

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „SPECJALISTA  TECHNICZNY W DZIALE PRODUKCJI CHEMICZNEJ”, zawierające wszystkie wymagane dokumenty wraz z podpisaną ZGODĄ NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH KANDYDATA W PROCESIE REKRUTACJI, prosimy kierować do dnia 11.04.2023 r. na adres:

 

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Legnicy

Dział Kadr / Sekretariat

ul.Złotoryjska 89

59-220 Legnica

Komisja Rekrutacyjna zastrzega sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami. Komisja rekrutacyjna na każdym etapie postępowania może zakończyć proces naboru bez podania przyczyny.

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij