KONKURS NA STANOWISKO PRACOWNIKA OBSŁUGI

(PAKOWACZ ŚCIERNIWA)

W DEPARTAMENCIE PRODUKCJI

W DZIALE PRODUKCJI MATERIAŁÓW ŚCIERNYCH TZMŚ


Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny etat, praca na II zmiany
Liczba stanowisk pracy: 2
Miejsce wykonywania pracy:  Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w  Legnicy, Dział Produkcji Materiałów Ściernych w Głogowie, 67-231 Żukowice, ul. Żukowicka 1.

 

Zakres obowiązków:

 • Obsługa workownic zgodnie z instrukcją,
 •  pakowanie materiału ściernego polgrit do worków wentylowych o wadze 25 kg, 40 kg i 50 kg
 • układanie ich na paletach drewnianych 120x80 w partiach po 1000 kg lub 1200 kg,
 • w przypadku posiadania uprawnień operatora wózka widłowego odwożenia gotowych palet do magazynu w celu ofoliowania i z przekazania do sprzedaży
 • minimalna ilość zaworkowanego ścierniwa na zmianę to 20 t
 • utrzymanie porządku i czystości w miejscu wykonywanych czynności oraz na placu manewrowym, magazynach i ciągach technologicznych
 • przyjęcie informacji dotyczących pracy urządzeń od zmiany ustępującej
 • wykonywanie swoich obowiązków zgodne z instruktażem i przepisami bhp
 • używanie odzieży ochronnej i sprzętu ochrony osobistej zgodne z przeznaczeniem 

 

Wymagania wobec kandydata:

 • Wykształcenie: minimum podstawowe, zawodowe lub zasadnicze branżowe
 • Dyspozycyjność do pracy zmianowej,
 • Umiejętność pracy w zespole.

 

Wymagania dodatkowe:

 • Uprawnienia operatora wózka widłowego.

 

Oferujemy:

 • Stabilne warunki zatrudnienia,
 • Zatrudnienie na umowę o pracę na okres minimum ½ roku,
 • Dostęp do wiedzy i możliwość podnoszenia kwalifikacji,

 

Wymagane dokumenty:

 • CV,
 • list motywacyjny,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe (w przypadku dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe sporządzonych w języku obcym prosimy o załączenie tłumaczenia na język polski),
 • podpisana zgoda na przetwarzanie danych osobowych kandydata w procesie rekrutacji;
 • podpisana informacja dot. przetwarzania danych osobowych; 

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „PRACOWNIK OBSŁUGI (PAKOWACZ ŚCIERNIWA) Dział Produkcji Materiałów Ściernych” zawierające wszystkie wymagane dokumenty wraz z podpisaną ZGODĄ NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH KANDYDATA W PROCESIE REKRUTACJI i oświadczeniem o zapoznaniu się z KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ W PROCESIE REKRUTACJI, prosimy kierować do dnia

 

20.05.2023 r. na adres:

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Legnicy

Dział Kadr / Sekretariat

ul.Złotoryjska 89

59-220 Legnica

Komisja Rekrutacyjna zastrzega sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami. Komisja rekrutacyjna na każdym etapie postępowania może zakończyć proces naboru bez podania przyczyny.

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij