KONKURS NA STANOWISKO PRACOWNIKA OBSŁUGI

W DEPARTAMENCIE PRODUKCJI

W DZIALE PRODUKCJI MAŁOTONAŻOWEJ

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Wymiar etatu: pełny etat

Liczba stanowisk pracy: 3

Miejsce zatrudnienia: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych Oddział Legnica

 

Zakres obowiązków:

 

 

 

  • obsługa instalacji technologicznych: obsługa napędu i sterowania pieców oraz obsługa zasilania  palników gazowych, młyna kulowego, przesiewacza,  ługowników, pomp, prasy filtracyjnej.
  • utrzymanie porządku w miejscu pracy,
  • wykonywanie swoich obowiązków zgodnie z instruktażem i przepisami bhp, używanie odzieży ochronnej i sprzętu ochrony osobistej zgodne z ich przeznaczeniem,
  • wypełnianie raportów produkcyjnych,
  • wykonywanie innych poleceń Mistrza, z zachowaniem zgodności z posiadanymi kwalifikacjami i uprawnieniami.

Wymagania wobec kandydata:

·        wykształcenie: min. zawodowe

·        dyspozycyjność do pracy zmianowej,

·        umiejętność pracy w zespole,

·        sumienność, zaangażowanie i dobra organizacja pracy.

 

Wymagania dodatkowe:

·        uprawnienia do obsługi wózków widłowych z napędem silnikowym,

·        uprawnienia do obsługi suwnic w kategorii 1S,

·        uprawnienia do obsługi przemysłowych urządzeń gazowych.

 

Oferujemy:

·        stabilne warunki zatrudnienia,

·        zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,

·        możliwość zdobycia unikalnego doświadczenia zawodowego,

·        przyjazną atmosferę w pracy.

 

Wymagane dokumenty:

·        CV,

·        list motywacyjny,

·        kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe/staż pracy (w przypadku dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe sporządzonych w języku obcym prosimy o załączenie tłumaczenia na język polski),

·        podpisana zgoda na przetwarzanie danych osobowych kandydata w procesie rekrutacji,

·        podpisana klauzula informacyjna w procesie rekrutacji.

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Pracownik Obsługi TZPM”, zawierające wszystkie wymagane dokumenty wraz z podpisaną ZGODĄ NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

KANDYDATA W PROCESIE REKRUTACJI i oświadczeniem o zapoznaniu się z KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ W PROCESIE REKRUTACJI,

 

prosimy kierować do dnia 26.05.2023 r. na adres:

 

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Legnicy

Dział Kadr / Sekretariat

ul. Złotoryjska 89

59-220 Legnica

 

Komisja Rekrutacyjna zastrzega sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami. Komisja rekrutacyjna na każdym etapie postępowania może zakończyć proces naboru bez podania przyczyny.


Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij