KONKURS NA STANOWISKO: PRACOWNIK OBSŁUGI

(Operator ciągów technologicznych - wytapiacz)

 Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Legnicy

 

 

Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny etat, praca 4 zmianowa w systemie 5 brygadowym. 30 godzin średnio tygodniowo.
Liczba stanowisk pracy: 5
Miejsce wykonywania pracy:  Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Legnicy, Dział Produkcji Hutniczej, Ul. Złotoryjska 194 (teren HM „Legnica”)

 

Skrócony zapis zakresu obowiązków:

 

 •  Obsługa napędu i sterowania pieców obrotowych;
 •  Obsługa zasilania palników głównych i pomocniczych;
 •  Przygotowywanie i obsługa form i kadzi do metalu i żużla (współpraca z suwnicowym);
 •  Obsługa pieca w zakresie prowadzenia cyklu pracy, spustu metalu i żużla, z układem wózków odlewniczych;
 •  Przygotowanie i obsługa szufli załadowczych (współpraca z suwnicowym);
 •  Obsługa taśmociągu załadowczego pieca;
 •  Obsługa i czyszczenie z pyłów układów gazociągów pomiędzy komorą dopalania a ostatnią komorą osadczą układu;
 •  Przyjęcie informacji dotyczących pracy urządzeń od zmiany ustępującej;
 •  Prowadzenie procesu rafinacji zgrubnej na kotłach rafinacyjnych, obsługa spustu metalu rafinowanego;
 •  Zgodne z instruktażem i przepisami bhp wykonywanie swoich obowiązków, używanie odzieży ochronnej i sprzętu ochrony osobistej   zgodne z przeznaczeniem;
 •  Utrzymanie porządku i czystości w miejscu wykonywanych czynności i obrębie podległych instalacji

 

 

Wymagania niezbędne:

 

 • Wykształcenie: minimum podstawowe, preferowane zawodowe,
 • Podstawowa umiejętność obsługi komputera,
 • Dyspozycyjność do pracy zmianowej

·        Rzetelność, zaangażowanie i dobra organizacja pracy

 • Umiejętności posługiwania się ręcznymi narzędziami prostymi,
 • Chęć do pracy,
 • Umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji,
 • Umiejętność pracy w zespole.

 

 

Wymagania preferowane jako dodatkowe i wpływające na wyższą punktację aplikacji :

 

 • Uprawnienia do obsługi wózków widłowych z napędem silnikowym,

·        Uprawnienia do obsługi suwnic w kategorii 1S,

·        Udokumentowany staż pracy na stanowisku branżowym

·        Uprawnienia do obsługi przemysłowych urządzeń gazowych

 

Oferujemy:

 

 • Karta żywieniowa,
 • Wydawane okresowo środki czystości.
 • Stabilne warunki zatrudnienia,
 • Zatrudnienie na umowę o pracę  
 • Dostęp do wiedzy i możliwość podnoszenia kwalifikacji,
 • Możliwość zdobycia unikalnego doświadczenia zawodowego.
 • Przyjazną atmosferę pracy.

 

Wymagane dokumenty:

 

 • CV wraz z Listem Motywacyjnym
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe (w przypadku dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe sporządzonych w języku obcym prosimy o załączenie tłumaczenia na język polski),
 • podpisana zgoda na przetwarzanie danych osobowych kandydata w procesie rekrutacji;
 • podpisana informacja dot. przetwarzania danych osobowych;

 

Termin i miejsce składania dokumentów: 

 

Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Pracownik Obsługi – Wytapiacz” zawierające wszystkie wymagane dokumenty wraz z podpisaną ZGODĄ NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH KANDYDATA W PROCESIE REKRUTACJI i oświadczeniem o zapoznaniu się z KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ W PROCESIE REKRUTACJI prosimy kierować:

 

 

do dnia 15.09.2023 r.

 

na adres:  

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Legnicy

ul. Złotoryjska 89

59-220 Legnica

 

Komisja Rekrutacyjna zastrzega sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami. Komisja rekrutacyjna na każdym etapie postępowania może zakończyć proces naboru bez podania przyczyny

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij