KONKURS NA STANOWISKO

 SPECJALISTY TECHNICZNEGO W LABORATORIUM

W DEPARTAMENCIE PRODUKCJI I GOSPODARKI CYRKULARNEJ

 

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Wymiar etatu: pełny etat

Liczba stanowisk pracy: 2

Miejsce zatrudnienia: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych, ul. Złotoryjska 194 , 59-220 Legnica (teren HM ,,Legnica”)

 

Zakres obowiązków:

               prowadzenie prac związanych z analityką chemiczną metodami  

               klasycznymi oraz z wykorzystaniem instrumentalnych technik

               pomiarowych

             ● przeprowadzanie analiz chemicznych próbek technologicznych

                w oparciu o opracowane procedury analityczne

             ● udział w opracowywaniu nowych metod analitycznych

             ● przygotowanie próbek przeznaczonych do analiz z wykorzystaniem

               urządzeń do roztwarzania próbek (płyty grzewcze, piece)

             ● przygotowanie próbek metodami mechanicznymi

               (ucieraki, młynki, wstrząsarki, suszarki)

             ● przygotowywanie roztworów mianowanych i roztworów  

               pomocniczych

             ● monitorowanie poprawności działania urządzeń pomiarowych

                podczas prowadzonych analiz oraz sprawne rozwiązywanie

               problemów analitycznych

             ● prowadzenie obowiązującej dokumentacji laboratoryjnej

             ● terminowe i prawidłowe wykonywanie powierzonych zadań

               służbowych i poleceń przełożonych , zgodnie z obowiązującymi

               przepisami

             ● przestrzeganie przepisów oraz zasad bhp i ppoż

             ● utrzymanie porządku i przestrzeganie zasad dyscypliny pracy

                w laboratorium

             ● nadzór i należyta dbałość o powierzony sprzęt laboratoryjny

 

 

Wymagania wobec kandydata:

● wykształcenie średnie albo wykształcenie średnie branżowe lub    

   wyższe o profilu chemicznym

             ● umiejętności analityczne

             ● komunikatywność, otwartość, kreatywność

              ● dokładność, rzetelność, odpowiedzialność

              ● zaangażowanie w pracę, dobra organizacja pracy

              ● umiejętność pracy w zespole

 

Oferujemy:

·        Zatrudnienie na umowę o pracę;

·        Możliwość rozwoju zawodowego i stałego podnoszenia kwalifikacji;

·        Możliwość zdobycia unikalnego doświadczenia zawodowego;

·        Przyjazną atmosferę w pracy.

 

Wymagane dokumenty:

·        CV,

·        list motywacyjny,

·        kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe (w przypadku dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe sporządzonych w języku obcym prosimy o załączenie tłumaczenia na język polski),

·        podpisana zgoda na przetwarzanie danych osobowych kandydata w procesie rekrutacji;

·        podpisana informacja dot. przetwarzania danych osobowych.

 

Termin i miejsce składania dokumentów : oferty w zamkniętych

         kopertach z dopiskiem ,,SPECJALISTA TECHNICZNY W    

         LABORATORIUM” zawierające wszystkie wymagane dokumenty wraz z     

         Podpisaną ZGODĄ NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH  

         KANDYDATA W PROCESIE REKRUTACJI, prosimy kierować do dnia  

         27.11.2023 r. na adres:

 

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych

Oddział w Legnicy

ul. Złotoryjska 89, 59-220 Legnica

         

 

Komisja rekrutacyjna zastrzega sobie prawo do kontaktowania się

tylko z wybranymi kandydatami. Komisja rekrutacyjna na każdym etapie postępowania może zakończyć proces naboru bez podania przyczyny.

Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej Instytutu.


Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij