KONKURS NA STANOWISKO PRACOWNIKA TECHNICZNEGO

W LABORATORIUM W DEPARNAMENCIE PRODUKCJI

I GOSPODARKI CYRKULARNEJ


Rodzaj umowy: umowa o pracę

Wymiar etatu: pełny etat

Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce zatrudnienia: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Legnicy, ul. Złotoryjska 194, 59-220 Legnica (teren HM ,,Legnica”)

 

Zakres obowiązków:

 • przyjmowanie próbek do analiz i wpisywanie do bazy, prowadzenie  

                Książki Zleceń

 • prowadzenie dokumentacji magazynowej oraz przyjmowanie i

                wydawanie odczynników oraz szkła laboratoryjnego

 • przygotowanie do analizy chemicznej próbek stałych na drodze:

                - suszenia

                - rozdrabniania

                - ucierania

                - przesiewania

                używając urządzeń mechanicznych lub ręcznych:

                - suszarek, ucieraka mechanicznego, młynka wibracyjnego,

                  pieców laboratoryjnych, wag oraz innych urządzeń

 • mycie szkła laboratoryjnego
 • utrzymanie urządzeń i aparatury w czystości
 • wykonywanie innych prac zleconych przez Kierownika

                Laboratorium zgodnych z Kartą Stanowiskową i Regulaminem

                Pracy

 • terminowe i prawidłowe wykonywanie powierzonych zadań

                służbowych i poleceń przełożonych

 • przestrzeganie przepisów oraz zasad bhp i ppoż obowiązujących

                w Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych

                Oddział Legnica

 • utrzymanie porządku i przestrzeganie zasad dyscypliny pracy

                w laboratorium

 • nadzór i należyta dbałość o powierzony sprzęt laboratoryjny

 

Wymagania wobec kandydata:

 • wykształcenie zasadnicze zawodowe albo wykształcenie zasadnicze

       branżowe lub średnie,          

 • samodzielność, dokładność, rzetelność, odpowiedzialność
 • zaangażowanie w pracę, dobra organizacja pracy
 • umiejętność pracy w zespole

 

Oferujemy:

 • Stabilne warunki zatrudnienia;
 • Zatrudnienie na umowę o pracę;
 • Możliwość rozwoju zawodowego i stałego podnoszenia kwalifikacji;
 • Możliwość zdobycia unikalnego doświadczenia zawodowego;
 • Przyjazną atmosferę w pracy.

 

Wymagane dokumenty:

 • CV,
 • list motywacyjny,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe (w przypadku dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe sporządzonych w języku obcym prosimy o załączenie tłumaczenia na język polski),
 • podpisana zgoda na przetwarzanie danych osobowych kandydata w procesie rekrutacji;
 • podpisana informacja dot. przetwarzania danych osobowych.

 

Termin i miejsce składania dokumentów : oferty w zamkniętych

         kopertach z dopiskiem ,,Pracownik techniczny w LABORATORIUM,,

         zawierające wszystkie wymagane dokumenty wraz z podpisaną

         ZGODĄ NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH KANDYDATA

         W PROCESIE REKRUTACJI, prosimy kierować do dnia 22.12.2023 r.

         na adres:

         Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych        

         Oddział w Legnicy

         ul.Złotoryjska 89 , 59-220 Legnica

Komisja rekrutacyjna zastrzega sobie prawo do kontaktowania się

tylko z wybranymi kandydatami.

Komisja rekrutacyjna na każdym etapie postępowania może zakończyć

proces naboru bez podania przyczyny.

Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie

opublikowana na stronie internetowej Instytutu.

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij