KONKURS NA STANOWISKO PRACOWNIKA OBSŁUGI (OPERATOR CIĄGÓW TECHNOLOGICZNYCH - WYTAPIACZ)


 

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Wymiar etatu: pełny etat, praca 4 zmianowa w systemie 5 brygadowym. 30 godzin średnio tygodniowo.

Liczba stanowisk pracy: 4

Miejsce wykonywania pracy:  Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w  Legnicy, Dział Produkcji Hutniczej, Ul. Złotoryjska 194 (teren HM „Legnica”)

 

Skrócony zapis zakresu obowiązków:

 • obsługa napędu i sterowania pieców obrotowych;
 • obsługa zasilania palników głównych i pomocniczych;
 • przygotowywanie i obsługa form i kadzi do metalu i żużla (współpraca z suwnicowym);
 • obsługa pieca w zakresie prowadzenia cyklu pracy, spustu metalu i żużla, z układem wózków odlewniczych;
 • przygotowanie i obsługa szufli załadowczych (współpraca z suwnicowym);
 • obsługa taśmociągu załadowczego pieca;
 • obsługa i czyszczenie z pyłów układów gazociągów pomiędzy komorą dopalania a ostatnią komorą osadczą układu;
 • przyjęcie informacji dotyczących pracy urządzeń od zmiany ustępującej;
 • prowadzenie procesu rafinacji zgrubnej na kotłach rafinacyjnych, obsługa spustu metalu rafinowanego;
 • zgodne z instruktażem i przepisami bhp wykonywanie swoich obowiązków, używanie odzieży ochronnej i sprzętu ochrony osobistej zgodne z przeznaczeniem;
 • utrzymanie porządku i czystości w miejscu wykonywanych czynności i obrębie podległych instalacji.

 

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie: minimum podstawowe, preferowane zawodowe,
 • podstawowa umiejętność obsługi komputera,
 • dyspozycyjność do pracy zmianowej
 • rzetelność, zaangażowanie i dobra organizacja pracy
 • umiejętności posługiwania się ręcznymi narzędziami prostymi,
 • chęć do pracy,
 • umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji,
 • umiejętność pracy w zespole.

 

 

 

Wymagania preferowane jako dodatkowe i wpływające na wyższą punktację aplikacji :

 • uprawnienia do obsługi wózków widłowych z napędem silnikowym,
 • uprawnienia do obsługi suwnic w kategorii 1S,
 • udokumentowany staż pracy na stanowisku branżowym, uprawnienia do obsługi przemysłowych urządzeń gazowych.

 

Oferujemy:

 • karta żywieniowa,
 • wydawane okresowo środki czystości,
 • stabilne warunki zatrudnienia,
 • zatrudnienie na umowę o pracę,
 • dostęp do wiedzy i możliwość podnoszenia kwalifikacji, możliwość zdobycia unikalnego doświadczenia zawodowego,
 • przyjazną atmosferę pracy.

 

Wymagane dokumenty:

 • CV,
 • list motywacyjny,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe/staż pracy (w przypadku dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe sporządzonych w języku obcym prosimy o załączenie tłumaczenia na język polski),
 • podpisana zgoda na przetwarzanie danych osobowych kandydata w procesie rekrutacji,
 • podpisana klauzula informacyjna w procesie rekrutacji.

 

Termin i miejsce składania dokumentów: 

Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Pracownik Obsługi TPH”, zawierające wszystkie wymagane dokumenty wraz z podpisaną ZGODĄ NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH KANDYDATA W PROCESIE REKRUTACJI i oświadczeniem o zapoznaniu się z KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ W PROCESIE REKRUTACJI, prosimy kierować do dnia 18.01.2024 r. na adres:  

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych  

Oddział w Legnicy

Sekretariat ul. Złotoryjska 89

59-220 Legnica

Komisja Rekrutacyjna zastrzega sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami. Komisja rekrutacyjna na każdym etapie postępowania może zakończyć proces naboru bez podania przyczyny.

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij