KONKURS NA STANOWISKO: PRACOWNIK TECHNICZNY (OPERATOR PRZEROBU ŻUŻLA)

DEPARTAMENT PRODUKCJI I GOSPODARKI CYRKULARNEJ

DZIAŁ PRODUKCJI MATERIAŁÓW ŚCIERNYCH TPMŚ

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych


Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny etat, praca na II zmiany
Liczba stanowisk pracy: 2
Miejsce wykonywania pracy:  Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych, Dział Produkcji Materiałów Ściernych w Głogowie, 67-200 Głogów, ul. Żukowicka 1.

 

Zakres obowiązków:

 • obsługa urządzeń ciągów technologicznych produkcji materiału ściernego Polgrit (przenośników taśmowych, suszarni obrotowej, przesiewaczy wibracyjnych i eliptycznych, młyna kulowego, urządzeń układu odciągowo-odpylającego, filtrów odpylających ),
 • bieżąca kontrola pracy urządzeń w celu utrzymania parametrów produkcji materiału ściernego Polgrit,
 • segregowanie i układanie odpadów powstałych przy produkcji oraz przyjmowanych opakowań zwrotnych,
 • prowadzenie książki pracy maszyny, protokołów zdawczo-odbiorczych i raportu zmianowego,
 • wykonanie niewielkich prac konserwatorskich przy instalacji materiału ściernego
 • przyjęcie informacji dotyczących pracy urządzeń od zmiany ustępującej
 • wykonywanie swoich obowiązków zgodne z instruktażem i przepisami bhp
 • używanie odzieży ochronnej i sprzętu ochrony osobistej zgodne z przeznaczeniem

 

Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie: minimum zasadnicze zawodowe lub zasadnicze branżowe
 • Dyspozycyjność do pracy zmianowej,
 • Umiejętność pracy w zespole.

 

Wymagania dodatkowe:

 • Uprawnienia operatora wózka widłowego.

 

Oferujemy:

 • Stabilne warunki zatrudnienia,
 • Zatrudnienie na umowę o pracę na okres minimum 3 m-ce,
 • Dostęp do wiedzy i możliwość podnoszenia kwalifikacji,

 

Wymagane dokumenty:

 • CV,
 • list motywacyjny,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe/staż pracy (w przypadku dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe sporządzonych w języku obcym prosimy o załączenie tłumaczenia na język polski),
 • podpisana zgoda na przetwarzanie danych osobowych kandydata w procesie rekrutacji,
 • podpisana klauzula informacyjna w procesie rekrutacji

 

 

Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem pracownik techniczny (operator przerobu żużla), zawierające wszystkie wymagane dokumenty wraz z podpisaną ZGODĄ NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH KANDYDATA W PROCESIE REKRUTACJI i oświadczeniem o zapoznaniu się z KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ W PROCESIE REKRUTACJI,

prosimy kierować do dnia 02.02.2024 r. na adres:

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Legnicy ul.Złotoryjska 89

59-220 Legnica

Komisja Rekrutacyjna zastrzega sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami. Komisja rekrutacyjna na każdym etapie postępowania może zakończyć proces naboru bez podania przyczyny.

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij