KONKURS NA STANOWISKO PRACOWNIKA OBSŁUGI

W DEPARTAMENCIE PRODUKCJI

W DZIALE PRODUKCJI MATERIAŁÓW ŚCIERNYCH TZMŚ


Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny etat, praca na I zmianę
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy:  Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w  Legnicy, Dział Produkcji Materiałów Ściernych ,

 59-100 Polkowice ,

 1. ul.Zawilcowa

 

Zakres obowiązków:

 • otwieranie, zamykanie bramy
 • załączanie alarmu przed i po pracy
 • stróżowanie oraz nadzór nad ruchem pojazdów na placu w Polkowicach
 • kontrola zgodności z BDO
 • prowadzenie zestawienia wpuszczanych, rozładowanych i zważonych (przed i po) samochodów, a następnie przekazanie informacji do Biura.
 • kontrola zużytego materiału ściernego oraz pobranie próbek
 • wypakowywanie zużytego materiału ściernego z big-bagów
 • utrzymanie porządku i czystości w miejscu wykonywanych czynności
 • zabezpieczenie maszyn oraz urządzeń przed kradzieżą
 • wykonywanie poleceń przełożonego zgodnie z jego intencją
 • wykonywanie swoich obowiązków zgodne z instruktażem i przepisami bhp
 • używanie odzieży ochronnej i sprzętu ochrony osobistej zgodne z przeznaczeniem

 

Wymagania wobec kandydata:

 • Wykształcenie: minimum podstawowe, zasadnicze zawodowe lub zasadnicze branżowe

 

 

Wymagania dodatkowe:

 • Uprawnienia operatora wózka widłowego.
 • Uprawnienia operatora ładowarki

 

Oferujemy:

 • Zatrudnienie na umowę o pracę na okres minimum 3 miesiące z możliwością przedłużenia,
 • Karta żywieniowa
 • Dofinansowanie do dojazdów do pracy

 

Wymagane dokumenty:

 • CV,
 • list motywacyjny,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe (w przypadku dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe sporządzonych w języku obcym prosimy o załączenie tłumaczenia na język polski),
 • podpisana zgoda na przetwarzanie danych osobowych kandydata w procesie rekrutacji;
 • podpisana informacja dot. przetwarzania danych osobowych; 

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Pracownik obsługi Dział Produkcji Materiałów Ściernych” zawierające wszystkie wymagane dokumenty wraz z podpisaną ZGODĄ NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH KANDYDATA W PROCESIE REKRUTACJI i oświadczeniem o zapoznaniu się z KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ W PROCESIE REKRUTACJI, prosimy kierować do dnia

 

06.03.2024 r. na adres:

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych Odział w Legnicy ul.Złotoryjska 89,

59-220 Legnica

Komisja Rekrutacyjna zastrzega sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami. Komisja rekrutacyjna na każdym etapie postępowania może zakończyć proces naboru bez podania przyczyny.

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij