KONKURS NA STANOWISKO: PRACOWNIK OBSŁUGI

(Operator wózków widłowych)

Departament Produkcji i Gospodarki Cyrkularnej Dział Produkcji Hutniczej TPH

 Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Legnicy


Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny etat, praca na jedna zmianę w dni robocze. 40 godzin średnio tygodniowo.
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy:  Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w  Legnicy, Dział Produkcji Hutniczej,

 1. Złotoryjska 194 (teren HM „Legnica”)

 

Zakresu obowiązków:

 

 •  Obsługa spalinowych wózków widłowych;
 •  Wykonywanie czynności związanych z obsługą codzienną w tym mycie i czyszczenie pojazdu;
 •  Załadunek oraz rozładunek materiałów na paletach, w BIG-BAG-ach i luzem;
 •  Transport materiałów na paletach, w BIG-BAG-ach i luzem ;
 •  Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego określonych w kodeksie drogowym, przepisach resortowych i wewnątrz zakładowych;

 

Wymagania niezbędne:

 

 • Wykształcenie: minimum podstawowe, zasadnicze zawodowe lub zasadnicze branżowe,
 • Posiadanie uprawnień do obsługi wózków widłowych;
 • Min. roczne doświadczenie w obsłudze wózków widłowych,
 • Dyspozycyjność,
 • Rzetelność, zaangażowanie i dobra organizacja pracy
 • Umiejętności posługiwania się ręcznymi narzędziami prostymi,
 • Chęć do pracy,
 • Umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji,
 • Umiejętność pracy w zespole.

 

 

Wymagania dodatkowe:

 

 • Uprawnienia do obsługi suwnic w kategorii 1S,
 • Udokumentowany staż pracy na podobnym stanowisku;

 

Oferujemy:

 

 • Zatrudnienie na umowę o pracę  
 • Dostęp do wiedzy i możliwość podnoszenia kwalifikacji,
 • Możliwość zdobycia unikalnego doświadczenia zawodowego.
 • Przyjazną atmosferę pracy.
 • Karta żywieniowa,
 • Wydawane okresowo środki czystości.

 

Wymagane dokumenty:

 

 • CV
 • list motywacyjny
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe/staż pracy ( w przypadku dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe sporządzonych w języku obcym prosimy o załączenie tłumaczenia na język polski),
 • podpisana zgoda na przetwarzanie danych osobowych kandydata w procesie rekrutacji;
 • podpisana klauzula informacyjna w procesie rekrutacji;

 

Termin i miejsce składania dokumentów: 

 

Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem pracownik obsługi ( operator wózków widłowych ),  zawierające wszystkie wymagane dokumenty oraz podpisaną ZGODĄ NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W PROCESIE REKRUTACJI i oświadczeniem o zapoznaniu się z  KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ W PROCESIE REKRUTACJI, prosimy kierować w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

 

Oferta w konkursie na stanowisko Pracownik Obsługi – Operator wózków widłowych

 

do dnia 08.04.2024 r.

 

na adres:  

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Legnicy

ul. Złotoryjska 89

59-220 Legnica

W przypadku dostarczenia dokumentów w formie niekompletnej tj. stwierdzenia braku jakiegokolwiek z w/w dokumentów, Komisja rekrutacyjna zastrzega sobie prawo do odrzucenia składanej .kandydatury.

Komisja rekrutacyjna zastrzega sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami. Komisja rekrutacyjna na każdym etapie postępowania może zakończyć proces naboru bez podania przyczyny. Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej Instytutu
Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij