KONKURS NA STANOWISKO: PRACOWNIK OBSŁUGI

(Operator ciągów technologicznych)

Departament Produkcji i Gospodarki Cyrkularnej Dział Produkcji Hutniczej TPH

 Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych


Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny etat, praca na 3 zmiany w systemie 4 - brygadowym. 40 godzin średnio tygodniowo.
Liczba stanowisk pracy: 3
Miejsce wykonywania pracy:  Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych,  Departament Produkcji i  

                                                   Gospodarki Cyrkularnej, Dział Produkcji Hutniczej (TPH), ul. Złotoryjska 194 (teren HM „Legnica”)

 

Zakresu obowiązków:

 

 •  Obsługa instalacji technologicznych odchlorowania pyłów zawrotowych oraz instalacji oczyszczania i odsiarczania gazów spalinowych;
 • Obsługa wózka widłowego oraz ręcznych i elektrycznych wózków paletowych;
 • Obsługa elementów układu odpylania gazów przy instalacjach pieców obrotowych ( rurociągi, wyczystki);
 • Obsługa urządzeń pomocniczych, tj; pompy, sprężarki, ssawy, wentylatory, dmuchawy;
 • Podstawowa umiejętność obsługi komputera;

 

 • Wymagania niezbędne:
 •  
 • Wykształcenie: minimum podstawowe, preferowane zawodowe,
 • Dyspozycyjność,
 • Rzetelność, zaangażowanie i dobra organizacja pracy
 • Umiejętności posługiwania się ręcznymi narzędziami prostymi,
 • Chęć do pracy,
 • Umiejętność pracy w zespole.

 

 

Wymagania dodatkowe:

 

 • Uprawnienia do obsługi wciągników i wciągarek w kategorii II W,
 • Posiadanie uprawnień do obsługi wózków widłowych;
 • Podstawowa umiejętność obsługi komputera;
 • Ogólna wiedza z zakresu zagadnień dotyczących techniki;

 

Oferujemy:

 

 • Stabilne warunki zatrudnienia,
 • Zatrudnienie na umowę o pracę  
 • Dostęp do wiedzy i możliwość podnoszenia kwalifikacji,
 • Możliwość zdobycia unikalnego doświadczenia zawodowego.
 • Przyjazną atmosferę pracy.
 • Karta żywieniowa,
 • Wydawane okresowo środki czystości.
 • Dodatki za pracę zmianową oraz w weekendy i dni świąteczne

 

Wymagane dokumenty:

 

 • CV
 • list motywacyjny
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe/staż pracy (w przypadku dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe sporządzonych w języku obcym prosimy o załączenie tłumaczenia na język polski),
 • podpisana zgoda na przetwarzanie danych osobowych kandydata w procesie rekrutacji;
 • podpisana klauzula informacyjna w procesie rekrutacji;

 

Termin i miejsce składania dokumentów: 

 

Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem pracownik obsługi (operator ciągów technologicznych),  zawierające wszystkie wymagane dokumenty oraz podpisaną ZGODĄ NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W PROCESIE REKRUTACJI i oświadczeniem o zapoznaniu się z  KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ W PROCESIE REKRUTACJI, prosimy kierować w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

 

Oferta w konkursie na stanowisko Pracownik Obsługi – Operator ciągów technologicznych

 

do dnia 15.04.2024 r. :

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Legnicy

ul.Złotoryjska 89

59-220 Legnica

Komisja Rekrutacyjna zastrzega sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami. Komisja rekrutacyjna na każdym etapie postępowania może zakończyć proces naboru bez podania przyczyny.

 

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij