KONKURS NA STANOWISKO: PRACOWNIK OBSŁUGI

(Operator ciągów technologicznych - wytapiacz)

 Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych


Skrócony zapis zakresu obowiązków:

 

 •  Obsługa napędu i sterowania pieców obrotowych;
 •  Obsługa zasilania palników głównych i pomocniczych;
 •  Przygotowywanie i obsługa form i kadzi do metalu i żużla (współpraca z suwnicowym);
 •  Obsługa pieca w zakresie prowadzenia cyklu pracy, spustu metalu i żużla, z układem wózków odlewniczych;
 •  Przygotowanie i obsługa szufli załadowczych (współpraca z suwnicowym);
 •  Obsługa taśmociągu załadowczego pieca;
 •  Obsługa i czyszczenie z pyłów układów gazociągów pomiędzy komorą dopalania a ostatnią komorą osadczą układu;
 •  Przyjęcie informacji dotyczących pracy urządzeń od zmiany ustępującej;
 •  Prowadzenie procesu rafinacji zgrubnej na kotłach rafinacyjnych, obsługa spustu metalu rafinowanego;
 •  Zgodne z instruktażem i przepisami bhp wykonywanie swoich obowiązków, używanie odzieży ochronnej i sprzętu ochrony osobistej   zgodne z przeznaczeniem;
 •  Utrzymanie porządku i czystości w miejscu wykonywanych czynności i obrębie podległych instalacji

 

 

Wymagania niezbędne:

 

 • Wykształcenie: minimum podstawowe, preferowane zawodowe,
 • Podstawowa umiejętność obsługi komputera,
 • Dyspozycyjność do pracy zmianowej
 • Rzetelność, zaangażowanie i dobra organizacja pracy
 • Umiejętności posługiwania się ręcznymi narzędziami prostymi,
 • Chęć do pracy,
 • Umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji,
 • Umiejętność pracy w zespole.

 

 

Wymagania preferowane jako dodatkowe i wpływające na wyższą punktację aplikacji :

 

 • Uprawnienia do obsługi wózków widłowych z napędem silnikowym,
 • Uprawnienia do obsługi suwnic w kategorii 1S,
 • Udokumentowany staż pracy na stanowisku branżowym
 • Uprawnienia do obsługi przemysłowych urządzeń gazowych

 

Oferujemy:

 

 • Karta żywieniowa,
 • Wydawane okresowo środki czystości.
 • Zatrudnienie na umowę o pracę  
 • Dostęp do wiedzy i możliwość podnoszenia kwalifikacji,
 • Możliwość zdobycia unikalnego doświadczenia zawodowego.
 • Przyjazną atmosferę pracy.

 

Wymagane dokumenty:

 

 • CV,
 • list motywacyjny,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe/staż pracy (w przypadku dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe sporządzonych w języku obcym prosimy o załączenie tłumaczenia na język polski),
 • podpisana zgoda na przetwarzanie danych osobowych kandydata w procesie rekrutacji,
 • podpisana klauzula informacyjna w procesie rekrutacji;

 

 

 

Termin i miejsce składania dokumentów: 

 

Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Pracownik Obsługi TPH”, zawierające wszystkie wymagane dokumenty wraz z podpisaną ZGODĄ NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH KANDYDATA W PROCESIE REKRUTACJI i oświadczeniem o zapoznaniu się z KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ W PROCESIE REKRUTACJI,

 

prosimy kierować do dnia 12.04.2024 r. na adres: 

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Legnicy

Sekretariatul.Złotoryjska 89

59-220 Legnica

Komisja Rekrutacyjna zastrzega sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami. Komisja rekrutacyjna na każdym etapie postępowania może zakończyć proces naboru bez podania przyczyny

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij