KONKURS NA STANOWISKO

PRACOWNIK OBSŁUGI

Departament Produkcji i Gospodarki Cyrkularnej Dział Produkcji Hutniczej TPH

 Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych


Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny etat, praca  na jedną zmianę, 8 godzin dziennie, od poniedziałku do piątku, 40 godzin tygodniowo.
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy:  Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych, ul. Złotoryjska 194 (teren HM „Legnica”)

 

Zakres obowiązków:

 

 •  proste prace magazynowe,
 •  proste prace porządkowe,
 •  prace konserwatorskie,
 •  praca przy bliskim transporcie wewnątrzzakładowym (obsługa ręcznych wózków paletowych i/lub widłowych z napędem silnikowym)
 •  utrzymanie porządku i czystości w miejscu wykonywanych czynności i obrębie podległych instalacji

 

 

Wymagania wobec kandydata:

 

 • Wykształcenie: minimum podstawowe, preferowane zawodowe,
 • Umiejętności posługiwania się ręcznymi narzędziami prostymi,
 • Chęć do pracy,
 • Umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji,
 • Umiejętność pracy w zespole.

 

 

Wymagania preferowane jako dodatkowe i wpływające na wyższą punktację aplikacji :

 

 • Uprawnienia do obsługi wózków widłowych z napędem silnikowym,

 

 

Oferujemy:

 

 • Zatrudnienie na umowę o pracę
 • Karty żywieniowe
 • Możliwość rozwoju zawodowego i stałego podnoszenia kwalifikacji
 • Możliwość zdobycia unikalnego doświadczenia zawodowego,
 • Przyjazną atmosferę pracy

Wymagane dokumenty:

 

 • CV
 • list motywacyjny
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe/staż pracy (w przypadku dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe sporządzonych w języku obcym prosimy o załączenie tłumaczenia na język polski),
 • podpisana zgoda na przetwarzanie danych osobowych kandydata w procesie rekrutacji
 • podpisana klauzula informacyjna w procesie rekrutacji

 

Termin i miejsce składania dokumentów: 

 

Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem pracownik obsługi (konserwator),  zawierające wszystkie wymagane dokumenty oraz podpisaną ZGODĄ NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W PROCESIE REKRUTACJI i oświadczeniem o zapoznaniu się z  KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ W PROCESIE REKRUTACJI, prosimy kierować:

 

do dnia 26.04.2024 r. :

na adres:  

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych

ul. Złotoryjska 89

59-220 Legnica

Komisja Rekrutacyjna zastrzega sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami. Komisja rekrutacyjna na każdym etapie postępowania może zakończyć proces naboru bez podania przyczyny.

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij